Copyright 2024 - OZ Europolice federation

Association EUROPOLICE FEDERATION of republic of North Macedonia Bitola

www.europolicefederationmk.com

Registracie :19,11,2018  

Ciele a úlohy organizácie :označovať, koordinovať a vykonávať činnosti zamerané na Predchádzanie trestnej činnosti na území Macedónskej republiky označovať, koordinovať a vykonávať činnosti zamerané na:

- prevenciu kriminality na území Macedónskej republiky

• podpora vzdelávania, propagácie, odbornej prípravy, informovania o skutočnostiach a skúsenostiach subjektov    pôsobiacich na území republiky Macedónsko a ďalej v oblasti verejného poriadku, ,

bezpečnosti cestnej premávky,

požiarnej bezpečnosti a pomoci pri nehodách a udalostiach spôsobených silou vyššia moc

• poskytovanie pomoci obetiam, obetiam trestných činov a ich príbuzným

• prevencia držby a používania návykových látok a iných chemických látok

• - boj proti organizovanému zločinu

• Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

• Boj proti drogám

 

Z dôvodu zabezpečenia funkčnosti stránka využíva cookie.
Ok