Copyright 2021 - OZ Europolice federation

 

Milí členovia

Členská karta platí do 31. januára 2021.  K tomuto dátumu je potrebné všetkým členom obnoviť členstvo, ak naďalej máte záujem.Členské na rok 2021 je 120 eur

 

č.u.

EUROPOLICE FEDERATION OB  Biskupická 244 986 01 Fiľakovo

VUB BANKA  Biskupicka 2 Fiľakovo ,

IBAN : SK94 0200 0000 0036 3576 8551 

BIC:SUBASKBX

 

Neaktivni členovia : Od februára 2021

Ćislo preukazu s ukončenou platnosťou: 006   ,008, 011, 012 , 014 , 015 ,016 ,023 , 024 ,028 ,030 ,  201,202.203,228,193 Toth Tamas L,

AK UVEDENÉ PREUKAZY POUŹÍVATE NAĎALEJ, JEDNÁ SA O TRESTY ĆIN.

 

Z dôvodu zabezpečenia funkčnosti stránka využíva cookie.
Ok