Copyright 2023 - OZ Europolice federation

K 1.7.2022 sa mení vizuálna stránka odznaku Europolice Federation. Na prednej strane bolo označenie "EÚ" nahradené  identifikačným číslom, ktoré sa tam presunulo zo zadnej strany odznaku.

Platnosť pôvodných odznakov k dátumu 1.7.2022 končí.

 

Z dôvodu zabezpečenia funkčnosti stránka využíva cookie.
Ok